About Blue Nun
Blue Nun

Өндөр түвшний зөвлөгөө сургалтыг олон улсын хэмжээний зөвлөхүүдээс авлаа

Манай компани нь Европийн Сэргээн Босголтын Банкны санхүүжилтээр хэрэгждэг TAM хөтөлбөрт 2010 оны сүүлээс хамрагдаж эхэлсэн бөгөөд энэ удаагийн зөвлөгөө сургалт 03-р сарын 27-29-ний өдрийн хооронд болж өнгөрлөө.

Зөвлөх багш Токико Сакурадагийн хийсэн зөвлөгөө, сургалтын сэдэв нь борлуулалтын идэвхижүүлэлт, үйлчлүүлэгчийн зан төлөвийн талаар байсан ба бүх шатны удирдах ажилтнууд хамрагдлаа.

© 2012. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.