About Blue Nun
Blue Nun

Blue Nun 2012 уралдааны эцсийн шалгаруулалтад оролцогчид тайлангаа тавьлаа.

Blue Nun 2012 уралдааны эцсийн шалгаруулалтанд 4 хос маш идэвхитэй оролцсон билээ. Тэд уралдааны 2-р шатны шалгаруулалтанд яаж оролцсон талаарх тайлангаа тавьлаа.

© 2012. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.